ข่าว

วิดีโอ

ข่าวไทยรัฐ

เปิดอนุสาวรีย์ “พระยาโกษาปาน” ที่ฝรั่งเศส ประวัติศาสตร์สยามที่ต้องจดจำ 16 ก.พ. 63ต่างประเทศ

เปิดอนุสาวรีย์ “พระยาโกษาปาน” ที่ฝรั่งเศส ประวัติศาสตร์สยามที่ต้องจดจำ

ชาวไทยและชาวฝรั่งเศส ร่วมพิธีเปิดอนุสาวรีย์ “พระยาโกษาปาน” ประวัติศาสตร์สยามที่ต้องจดจำแม้จะผ่านมา 300 กว่าปี